Category Archives: การทำ SEO รูปภาพ

เทคนิคการทำ SEO รูปภาพ

การทำ SEO รูปภาพเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้อันดับในการสืบค้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจคุณดีขึ้นได้ นอกจากการทำลิงก์หรือหรือการใส่ keyword ในบทความแล้ว การปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปภาพยังส่งผลต่อความประทับใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และทำให้เสริมสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นเอกลักษณ์ได้มากขึ้นด้วย

การทำ SEO รูปภาพอย่างมืออาชีพมีเทคนิค ดังนี้

– การควบคุมขนาดรูป

การเพิ่มความประทับใจของผู้อ่าน ลดเวลาการรอคอยการดาวน์โหลดภาพและบทความ ด้วยการย่อรูปลงให้มีขนาดที่เหมาะสมในช่วง 700-800 Pixel ก็เพียงพอ หลายเว็บไซต์ที่มีการเช่าพื้นที่โดเมน จะต้องแชร์ทรัพยากรร่วมกัน จะมีปัญหาดาวน์โหลดนานเกิน 3-5 วินาที ทำให้เสียลูกค้าไปให้แบรนด์คู่แข่งอื่นได้ง่าย

– การตั้งชื่อรูปภาพ

ควรใช้อักษรภาษาอังกฤษและใส่ keyword เดียวกันกับบทความลงไปด้วย เนื่องจากว่าจะทำให้ระบบ algorithm วิเคราะห์และประมวลได้ดีขึ้น ที่สำคัญคือ ควรใส่คำที่ตอบโจทย์ว่า บุคคลในภาพคือใคร กำลังทำอะไร อยู่ที่ไหน มีอารมณ์อย่างไร และธีมสีภาพอะไรด้วย

– การใช้ฟังก์ชั่น alt text ทำงาน

ฟังก์ชั่น alt text ของโปรแกรม wordpress จะช่วยในการอธิบายใส่รายละเอียดในรูปภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะมีระบบในการวิเคราะห์ว่าควรปรับแต่งเพิ่มเติมมากน้อยอย่างไรบ้าง จะทำให้ได้ภาพที่ผ่านการปรับแต่งให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของ SEO มากขึ้น

– การคิดหัวข้อหรือ Title ให้แก่รูปภาพ

คนทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทำ SEO รูปภาพหัวข้อ title ของบทความที่ต้องสะดุดตา ดึงดูดใจคนอ่านให้คลิกเข้ามาในเว็บไซต์หลังการ search ใน Google ซึ่งการทำ SEO รูปภาพหัวข้อ title ของส่วนรูปภาพ ก็มีผลต่อคะแนนจัดอันดับเว็บไซต์เช่นเดียวกัน ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับบทความและต้องมี keyword หลักเดียวกันอยู่ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.netdesignrank.com/

Introduzione alla SEO - Blog di Webnode