Category Archives: รีไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถกระบวนการที่ง่ายและสะดวก

คุณเบื่อกับการจ่ายเงินที่สูงขึ้นทุกเดือนหรือไม่? การจัดการสินเชื่อรถยนต์เริ่มยากขึ้นหรือไม่? คุณกำลังคิดหาทางออกอย่างสิ้นหวังอยู่หรือเปล่า? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีจำนวนมากที่ติดอยู่ในเว็บที่เลวร้ายของเงินกู้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยสูง แต่คุณสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของคุณได้ด้วยการรีไฟแนนซ์รถของคุณ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรีไฟแนนซ์รถของคุณโดยเร็วที่สุด เหตุผลก็คือการชำระคืนเงินกู้ได้รับการออกแบบในลักษณะที่การชำระเงินก่อนกำหนดส่วนใหญ่ของคุณมุ่งไปที่จำนวนดอกเบี้ย ดังนั้นแม้ว่าคุณจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ลดจำนวนเงินต้นของคุณ

ความเสี่ยงเกิดจากการไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ – วอร์เรน บัฟเฟตต์

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์รถ แต่คุณต้องเข้าใจว่าความวิตกกังวลนั้นเกิดจากการไม่รู้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาทำความเข้าใจกระบวนการรีไฟแนนซ์รถทั้งหมดกัน

ขั้นแรก ปรับปรุงคะแนนเครดิตของคุณ

รีไฟแนนซ์รถยนต์แม้ว่าจะมีผู้ให้กู้เพียงไม่กี่รายที่เสนอการรีไฟแนนซ์เครดิตที่ไม่ดีในอดีต แต่เศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบต่อทุกคน ผู้ให้กู้มีความวิตกและถือว่าผู้ที่มีคะแนนเครดิตไม่ดีเป็นข้อเสนอที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น คุณต้องปรับปรุงคะแนนเครดิตของคุณ ชำระเงินตรงเวลา อย่าสมัครสินเชื่อที่ไม่จำเป็นและลดจำนวนคำถามในรายงานเครดิตของคุณ ตรวจสอบประวัติเครดิตของคุณสำหรับข้อผิดพลาดหรือรายการที่คุณไม่ทราบ

มูลค่ารถ

รถของคุณมีค่าเสื่อมราคาทุกวัน ดังนั้นคุณต้องคำนวณมูลค่าที่แน่นอนของรถคุณ ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่จะพึ่งพามูลค่าที่แสดงไว้ใน Kelley Blue Book ตรวจสอบมูลค่ารถของคุณและดูว่าคุณไม่มีเงินกู้กลับหัวหรือไม่ เงินกู้กลับหัวหมายความว่าคุณเป็นหนี้มากกว่ามูลค่ารถของคุณ หากคุณมีเงินกู้ดังกล่าว การรีไฟแนนซ์รถของคุณจะเป็นเรื่องยาก