Category Archives: เครื่องปั่นไฟ

เคล็ดลับความปลอดภัยเครื่องปั่นไฟแบบพกพายอดนิยม

เราไม่แนะนำให้ใครก็ตามเชื่อมต่อเครื่องปั่นไฟแบบพกพากับการเดินสายไฟในบ้าน เว้นแต่จะทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีใบอนุญาตตามระเบียบการไฟฟ้าท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้น ให้ใช้เครื่องปั่นไฟแบบพกพาเพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านเพื่อเป็นทางออกชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน หากนี่เป็นสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ เครื่องสร้างสแตนด์บายที่ติดตั้งอย่างถาวรจะดีกว่าสำหรับความต้องการของคุณ

เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องปั่นไฟโดยตรง 

หากคุณต้องใช้สายไฟ ให้ใช้สายไฟต่อที่รับแรงจัดภายนอกอาคารสำหรับงานหนัก หนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการกับผลรวมของโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบสายไฟทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อยืนยันว่าสายไฟไม่มีรอยขาด ขาด หรือขาด และสายไฟมีขาทั้งสามขา โดยเฉพาะขาต่อสายดิน ปฏิบัติต่อเครื่องปั่นไฟแบบพกพาด้วยมาตรการความปลอดภัยเช่นเดียวกับที่คุณปฏิบัติกับแหล่งพลังงานทั่วไป โปรดจำไว้ว่าเครื่องปั่นไฟส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เบรกเกอร์วงจร ดังนั้นจึงอาจเป็นอันตรายมากกว่าในกรณีที่คุณถูกไฟฟ้าดูด 

เพื่อหลีกเลี่ยงการช็อตหรือไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณ ร่างกายและเท้าแห้งก่อนสัมผัสเครื่องปั่นไฟ อย่าพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ ขณะเดินเท้าเปล่า รักษาความสะอาดของทุกการเชื่อมต่อและหลีกเลี่ยงการพันกันของสายไฟ การเชื่อมต่อที่ไม่จำเป็นและไม่ปลอดภัย อย่าใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณมากเกินไปด้วยอุปกรณ์หรืออุปกรณ์มากเกินไป ทำให้เครื่องปั่นไฟของคุณแห้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่าให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณทำงานกลางสายฝน ในสภาพอากาศที่ฝนตก

เครื่องปั่นไฟใช้โครงสร้างคล้ายหลังคาเพื่อป้องกัน

หลีกเลี่ยงอันตรายจากเครื่องปั่นไฟแบบพกพาและที่เก็บเชื้อเพลิงทั่วไปเหล่านี้เสมอ เก็บเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ในบ้านของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บน้ำมันเบนซิน ดีเซล โพรเพน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันก๊าด และของเหลวไวไฟอื่นๆ ให้ห่างจากพื้นที่อยู่อาศัยในภาชนะที่ปลอดภัยและไม่ติดฉลาก วางหรือเก็บภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงไว้ใกล้กับเครื่องปั่นไฟหรือใกล้กับสถานที่ใด ๆ ที่สามารถดูดซับความร้อนได้ นั่นหมายถึงห้ามเก็บภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงไว้ใกล้กับอุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงใดๆ เช่น เครื่องอบแห้งแบบใช้ก๊าซธรรมชาติหรือเครื่องทำน้ำอุ่น 

หากปิดฝาภาชนะบรรจุไม่ถูกต้องหรือน้ำมันเชื้อเพลิงหก เครื่องปั่นไฟเป็นไปได้ที่ไอระเหยจากน้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟโดยไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์หรือโดยส่วนโค้งจากสวิตช์ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาบางเครื่องสั่นมาก ซึ่งทำให้เครื่องเปลี่ยนและเคลื่อนที่ได้ หากพวกเขานั่งอยู่บนประตูท้ายของกระบะท้ายรถบรรทุกหรือบนพื้นผิวอื่นใดที่อาจเกิดการร่วงหล่นได้ นี่ถือเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและควรหลีกเลี่ยง